Udruga Uz vas je neprofitna i nestranačka udruga koja djeluje na području Republike Hrvatske, primarno na području Varaždinske županije. Članovi Udruge su prije svega stručnjaci iz područja socijalne skrbe koji uviđaju da sam sustav nema odgovora na potrebe lokalne zajednice te svojim projektima i aktivnostima pokušavaju pridonijeti boljitku razvoja zajednice u kojoj djeluju. U svom radu primarno smo usmjereni na rad s djecom i mladima u riziku od siromaštva, rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju, njihovim roditeljima, zaposlenicima škola, rad s žrtvama nasilja. U ispunjavanju svojih ciljeva i vizije, Udruga se oslanja na donacije i dobrovoljni rad svojih članova, podupiratelja i suradnika. Većina aktivnosti financira se putem projekata, slijedom čega smo ograničeni u trajanju.

Za Vašu donaciju, mi Vam jamčimo:

  • da će biti namjenski utrošena u skladu s ciljevima Udruge
  • da će Vaše ime biti istaknuto na našoj web stranici te u drugim popisima donatora naših projekata i Udruge. Ništa osim Vašeg imena, grada i države stanovanja/poslovanja neće biti javno (npr. kućna adresa ili adresa, itd).

Želite li ostati anonimni, molimo da isto napomenete prilikom uplate donacije ili nas kontaktirate na naš e-mail.

U ime Udruge obvezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših donatora i korisnika usluga.

Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o donatorima i korisnicima usluga te ih po potrebi informiramo ih o načinu njihova korištenja.

Redovito Vam dajemo mogućnost izbora o upotrebi Vaših podataka, uključujući mogućnost odluke želite li ili ne ukloniti Vaše ime s lista.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su isključivo članovima Udruge kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Primijetite li bilo kakvu pogrešku u Vašoj donaciji (npr. pogrešno utipkan ili naveden iznos), kontaktirajte nas na e-mail uz.vas2@gmail.com.

Vaše donacije možemo promijeniti i/il otkazati kontaktirate li nas unutar 30 dana od dana donacije.

Donirati Udruzi možete na IBAN HR 33 2390 0011 1007 79042, Hrvatska poštanska banka