Dana 27.5.2022. godine u dvorani Hotela Park Boutique Varaždin, organizirali smo Simpozij pod nazivom „Usluge za zaštitu mentalnog zdravlja građana Varaždina – povezivanje, informiranje, zagovaranje“. Simpozij je dio istoimenog projekta kojeg provodimo s ciljem osiguranja pristupa uslugama zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja građanima, te usklađivanja i planiranja razvoja usluga iz ove oblasti u skladu s potrebama građana. 

 

U posljednje dvije godine mentalno zdravlje svih kategorija stanovništva, posebno ranjivih skupina, ozbiljno je ugroženo zbog pandemije koronavirusa, potresa, aktualnog rata u Ukrajini. Nasilni obrasci ponašanja postaju sve češći, a  stručnjacima mentalnog zdravlja je sve teže dobro obavljati svoj posao. Povezivanjem svih stručnjaka mentalnog zdravlja s našeg područja želimo unaprijediti kvalitetu i dostupnost usluga našim građanima – jer  Varaždin nema na jednom mjestu informacije o pružateljima usluga s područja mentalnog zdravlja (npr. kome  se obratiti sa specifičnim  problemima mentalnih teškoća starijih, adolescenata, osobe s invaliditetom, ovisnika, a i ostalih ranjivih skupina). Raspršenost i „nevidljivost“ pružatelja usluga te nepostojanje planiranja ostavlja građane Varaždina u ovim vrlo izazovnim vremenima  bez adekvatne podrške, te ne možemo ne povezati  situaciju nepostojanja „mreže“ zaštite mentalnog zdravlja sa sve većom stopom nasilja, osobito nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. 

 

U nastavku slijede kontakt informacije o pružateljima usluga. S vremenom ćemo na ovu web stranicu dodavati više pružatelja usluga kao i informacija o uslugama ustanove/udruge pružaju.

 

Javne ustanove

 • Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije
 • Opća bolnica Varaždin
 • Centar za socijalnu skrb Varaždin
 • Obiteljski centar Varaždin
 • Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin
 • Društvo Crvenog križa Varaždinske županije
 • Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin
 • Ministarstvo hrvatskih branitelja, Područni odjel Varaždin i Centar za psihosocijalnu pomoć Varaždinske županije

ADRESA

I.Meštrovića 1/11 i lokacija Pavlinska 8, Varaždin

KONTAKT

042/653-144, 042/320-969, 099/310-2351

mentalno-zdravlje@zzjzzv.hr; javno-zdravstvo@zzjzzv.hr

RADNO VRIJEME

Sve radne dane osim vikenda, u dvije smjene

KORISNICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Za djecu i mlade u riziku i njihove roditelje; za odrasle i radno aktivno stanovništvo, za starije osobe; za ovisnike o alkoholu, nikotinu i psihoaktivnim tvarima, za bihevioralne ovisnike, osobe ovisne o kockanju

VRSTE USLUGA

Savjetovanje, liječenje, psihoterapija, individualno, grupno, za probleme u mentalnom zdravlju (djece i mladih, radno aktivnih i starijih osoba)  i prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti o pušenju, alkoholu, drogama, kockanju , konzultacije sa drugim sektorima, provođenje sudske mjere obveznog liječenja, provođenje preventivnih programa u zajednici

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

Narudžba telefonom, osobni dolazak bez uputnice. Mi smo konzilijarna, ali primarna zdravstvena zaštita

Usluge su besplatne jer se ostvaruju posredstvom HZZO- a,  lako dostupna (bez uputnice) a dajemo specijalističko i subspecijalističko mišljenje odnosno terapiju.

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

DA – kraće konzultacije, kratke savjete, naručivanje i dogovor termina

WEB STRANICA

https://www.zzjzzv.hr/?gid=19&aid=33

ADRESA

Ivana Meštrovića 1, Varaždin

KONTAKT

Informacije radnim danom od 13:00 – 14:00 h na telefon 042/393-011

WEB STRANICA

https://obv.hr/organizacijska-struktura/odjel-psihijatriju-33/

https://obv.hr/organizacijska-struktura/odjel-pedijatriju-19/

ADRESA

Ulica Vladimira Nazora 22, Varaždin

KONTAKT

042/303-900

info@czssvz.hr

RADNO VRIJEME

radnim danom od 7 do 15 sati

KORISNICI/VRSTE POTEŠKOĆA

djeca, mladi, brak, obitelj, roditeljstvo, osobe lišene poslovne sposobnosti

VRSTE USLUGA

savjetodavni rad

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

–       osobni dolazak u Prijemni ured Centra, radnim danom od 8 do 13 sati

–       telefonski kontakt s nadležnim stručnim radnikom radi dogovora termina razgovora

–       e-mailom, poštom

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

ovisno o vrsti poteškoća

WEB STRANICA

https://czssvz.hr/index.php

ADRESA

Ulica J. Merlića 1a, Varaždin

KONTAKT

Siniša Česi, mag.soc. ped.univ.spec.soc.rada, predstojnik podružnice, 042/629-437

Jasenka Požega, mag.act.soc., 042/629-435

Jasenka Barković, prof. psiholog, 042/629-436

Sandra Žerjav, prof. logoped, 042/303-075

RADNO VRIJEME

Od ponedjeljka do petka od 07 do 15 sati te srijedom do 19 sati.

KORISNICI/VRSTE POTEŠKOĆA

djeca, mladi, brak, obitelj, roditeljstvo

VRSTE USLUGA

savjetovanje, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja, obiteljska medijacija; druge usluge propisane Zakonom o socijalnoj skrbi

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

osobni dolazak, telefonski kontakt, kontakt putem e-maila, pošte

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

ovisno o vrsti poteškoća

WEB STRANICA

https://czssvz.hr/podruznica-obiteljski-centar.php

ADRESA

Trg Matije Gupca 3, Varaždin

KONTAKT

099/448-4665

mladi.gdckvz@gmail.com

RADNO VRIJEME

prema dogovoru

KORISNICI/VRSTE POTEŠKOĆA

mladi, osobe starije životne dobi, azilanti

VRSTE USLUGA

psihosocijalna podrška

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

iskaz interesa putem telefona ili maila, naknadno dogovaranje termina

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

NE

WEB STRANICA

https://www.gdck-varazdin.hr/

ADRESA

Pavlinska ulica 8 (ulaz iz Preradovićeve), Varaždin

KONTAKT

098/657-492 (Darinka Vrbanec)

RARNO VRIJEME

Prema dogovoru

KORISNICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja i Savjetovalište za roditelje

VRSTE USLUGA

savjetovanje

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

iskaz interesa putem telefona, naknadno dogovaranje termina

ADRESA

Graberje 33, Varaždin

KONTAKT

042/420-825

info@cuz-vz.hr

RADNO VRIJEME

8.00 – 16.00 sati

KORISICI/VRSTE POTEŠKOĆA

odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem

VRSTE USLUGA

poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem (za korisnike 10.00-16.00)

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

zahtjev, Ugovor

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

NE

WEB STRANICA

https://cuz-vz.hr/

ADRESA

Pavlinska 8 (ulaz iz Preradovićeve), Varaždin

KONTAKT

042/321-131

varazdin@branitelji.hr

RADNO VRIJEME

7,30 – 18.00

KORISICI/VRSTE POTEŠKOĆA

hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji, stradalnici Domovinskog rata

VRSTE USLUGA

Psihosocijalna, savjetodavna i primarna pravna pomoć (socijalni radnik, psiholog i pravnik)

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

osobni dolazak, telefonom, e- mailom, mobilnim izvidom

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

DA

 

Organizacije civilnog društva

 • Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
 • Udruga savjetovališta “Uz tebe sam”
 • “ZIPKA” Udruga udomitelja za djecu Varaždinske županije
 • Udruga Hrabrost
 • Udruga zdravog življenja Obiteljski klub Varaždinske županije

ADRESA

Graberje 33/II, Varaždin

KONTAKT

095/116-0066, 095/116-0011

varazdin@pzs.hr, savjetovaliste.varazdin@pzs.hr

RADNO VRIJEME

radni dan – poslijepodnevni sati, vikend – ujutro (sve po dogovoru s korisnikom)

KORISICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Žrtve i svjedoci kaznenih/prekršajnih djela

VRSTE USLUGA

Usluga vezana za mentalno zdravlje koju pružamo je psihološko savjetovanje ZA ŽRTVE /SVJEDOKE KAZNENIH/PREKRŠAJNIH DJELA i to u terminima: radni dan – poslijepodnevni sati, vikend – ujutro (sve po dogovoru s korisnikom). U redovno radno vrijeme (pon – pet, 08.00- 16.00) pružamo uslugu pravnog savjetovanja, emocionalne, informativne i praktične podrške te pratnje u ulozi osobe od povjerenja na sve relevantne institucije koje obavljaju radnje u okviru kaznenog/prekršajnog postupka

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

inzistiramo da prvi kontakt bude telefonski ili emailom jer zbog prirode posla nismo stalno dostupni za osobni dolazak u Ured

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

DA

WEB STRANICA

https://pzs.hr/ured-varazdin/

 

ADRESA

Graberje 33, Varaždin

KONTAKT

098/184-0173, 098/961-4466

info@uztebesam.hr

RADNO VRIJEME

Udruga nema zaposlenog djelatnika koji pruža usluge zaštite mentalnog zdravlja, već u skladu sa odobrenim projektima pružamo telefonsko savjetovanje i podršku. Trenutno je odobren projekt “Uspješno roditeljstvo-sretno dijete” u sklopu kojeg se provodi telefonsko psihološko savjetovanje roditelja djece sa teškoćama u razvoju, koje se održava opcionalno četvrtkom poslijepodne.

KORISICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Roditelje i obitelji djece sa teškoćama u razvoju, djeca sa teškoćama u razvoju i mladi sa invaliditetom, kao i djeca sa teškoćama u učenju

VRSTE USLUGA

Psihološko savjetovanje i podrška, osobna asistencija mladima sa invaliditetom, pomoć u učenju, radionice i savjetovanja vezano uz vršnjačko nasilje, kreativne radionice mladih sa invaliditetom

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

Osobni dolazak ili telefonsko savjetovanje

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

DA – telefonsko psihološko savjetovanje i podrška roditeljima djece sa teškoćama u razvoju

WEB STRANICA

https://www.uztebesam.hr/

ADRESA

Varaždin, Graberje 33

KONTAKT

092/3547-443

udomitelji.zipka@gmail.com

KORISICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Udomitelji i udomljena djeca i mladi

VRSTE USLUGA

Kroz savjetodavni rad i edukativne radionice pružamo pomoć i podršku udomljenoj djeci i udomiteljima

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

Osobni kontakt

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

DA – savjetodavna pomoć udomiteljima

WEB STRANICA

https://www.zipkavarazdin.hr/

ADRESA

Ulica Alojzije Stepinca 1, Varaždin

KONTAKT

udruga.hrabrost@gmail.com

099/418-3123

RADNO VRIJEME

Svaki četvrtak u 18 sati

KORISICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Prekomjerno pijenje, ovisnost o alkoholu

VRSTE USLUGA

Nastavak liječenja, rehabilitacija i resocijalizacija alkoholičara i njihovih obitelji – Djelovanje članstva je da se u obiteljima liječenih alkoholičara što prije uspostave skladni odnosi, koji su bili narušeni alkoholizmom. Razvijanje principa samopomoći i uzajamne pomoći članova i njihovih obitelji u cilju što duže apstinencije. Provođenje što šire stalne edukacije svih članova i njihovih obitelji s ciljem da se što više upoznaju s vlastitom bolešću i načinima njenog liječenja. Pomaganje članovima koji imaju poteškoća u liječenju a posebno u slučaju recidiva, te pronalaženje načina za što uspješniju pomoć; preventivne aktivnosti.

WEB STRANICA

https://hr-hr.facebook.com/udruga.hrabrost/

ADRESA

Ulica Alojzije Stepinca 1, Varaždin

KONTAKT

Mr.sc. Zemira Medved,dr.med., spec. psihijatrije, uža specijalizacija iz socijalne psihijatrije

Mobitel: 091/570-6697

medved.zemira@gmail.com

Marija Krobot, medicinska sestra

Mobitel: 091/509-8211

marija2502@gmail.com

RADNO VRIJEME

ponedjeljak 17-20 sati

KORISICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Prekomjerno pijenje, ovisnost o alkoholu

VRSTE USLUGA

Rehabilitacija i resocijalizacija alkoholičara, preventivne aktivnosti

WEB STRANICA

http://www.obiteljskiklub.hr/

 

Privatni pružatelji usluga

 • Centar za mentalno zdravlje – MBM
 • Dugan d.o.o. za poticanje osobnih, obiteljskih i organizacijskih potencijala
 • Savjetovalište (Katarina Levatić)
 • ETRA, obrt za savjetovanje, vl. Mirjana Vincek-Škvorc
 • Kabinet Nueva
 • DProgres
 • KBT PLUS, Obrt za savjetovanje, Vl. Renato Pahić
 • Vrtlog Centar: Centar za logopediju i savjetovanje
 • PUNI KRUG, vl. Sandra Popijač Tomšić Savjetovalište za mentalno zdravlje i kvalitetu života
 • AreAna, obrt za savjetovanje i edukaciju, vl. Ana Šamarija
 • Kristina Bajsić Županić, Psihoterapeut
 • RONIN 1973, Obrt za psihoterapiju, vl. Nebojša Buđanovac
 • Privatna specijalistička psihijatrijska ordinacija, Lesjak Branka, mr.sc.dr.med., spec. psihijatrije
 • Signifo-savjetovalište Latin Logoterapija – psihoterapijski pravac

ADRESA

Ulica Frana Kurelca 2, Varaždin

KONTAKT

centarmbm@gmail.com

info@centar-mbm.hr

099/805-8621

VRSTE USLUGA

psihološka podrška i savjetovanje, izrada stručnih mišljenja putem psihodijagnostičkih obrada za populacije svih uzrasta

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

online i telefonsko savjetovanje;  savjetovanje u kući klijenta

WEB STRANICA

https://centar-mbm.hr/

ADRESA

Trakoščanska 9, Varaždin

KONTAKT

091/111-4112

duganv@gmail.com

RADNO VRIJEME

prema dogovoru

KORISICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Odrasli i adolescenti

VRSTE USLUGA

Individualna relacijska psihoterapija, Partnerska  psihoterapija, Obiteljska terapija

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

Osobni kontakt telefonom ili e mailom

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

DA – online psihoterapija

WEB STRANICA

https://dugan.hr/

 

ADRESA

Augusta Šenoe 1, Varaždin

KONTAKT

091/731-0415

savjetovaliste.varazdin@gmail.com

RADNO VRIJEME

Pon-sub

KORISICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Odrasli

VRSTE USLUGA

Psihoterapija, psihološko savjetovanje, partnersko savjetovanje, doula

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

Dogovor telefonom/mailom, uz plaćanje

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

DA – psihoterapija, psihološko savjetovanje, doula

WEB STRANICA

https://www.savjetovaliste-varazdin.com/

 

ADRESA

Osječka ulica 12, Varaždin

KONTAKT

095/912-9232

etra.savjetovanje@gmail.com

KORISNICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Namijenjeno punoljetnim osobama koje imaju potrebu za psihološkom podrškom, savjetovanjem, razgovorom

VRSTE USLUGA

Usluge savjetovanja/psihoterapije/psihološke podrške prema principima realitetne i kognitivno-bihevioralne terapije.

WEB STRANICA

https://www.facebook.com/ETRAsavjetovanje/?ref=page_internal

 

ADRESA

Josipa Eugena Tomića 5, Varaždin

KONTAKT

042/232-788, 098/1911-566

info@nueva.hr

RADNO VRIJEME

Prema dogovoru

KORISICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Pitanja i/ili nedoumice vezane za rast i razvoj vašeg djeteta ili vam je potreban savjet defektologa (edukacijskog rehabilitatora), psihologa ili psihoteraputa

VRSTE USLUGA

Razvojni kabinet koji pruža usluge dijagnostike, savjetovanja i terapije iz područja edukacijske rehabilitacije, psihologije i psihoterapije

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

Osobni kontakt telefonom ili e mailom

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

DA – online psihoterapija

WEB STRANICA

https://nueva.hr/

 

ADRESA

Ulica Ivana Mažuranića 63, Varaždin

KONTAKT

Petra Supina, psihoterapeut

099/316-9271

supina.petra@gmail.com

RADNO VRIJEME

PON – PET 8 do 20

SUB 8-12

KORISNICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Osobe koje se nalaze u kriznim životnim situacijama te žele unaprijediti kvalitetu svog življenja. Osobe kojima je narušeno mentalno zdravlje te im je potrebna pomoć i savjet psihoterapeuta.

VRSTE USLUGA

Psihoterapija (individualna, partnerska, grupna) i savjetovanje

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

Osobni kontakt telefonom ili e mailom

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

DA – online psihoterapija

WEB STRANICA

https://www.dprogres.hr/

ADRESA

Renato Pahić, Šibenska 11, Varaždin

KONTAKT

098/971-0272

savjetovanje@kbtplus.hr

RADNO VRIJEME

Pon-pet, prema dogovoru

KORISICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Odrasli i adolescenti

VRSTE USLUGA

Kognitivno bihevioralna i ACT psihoterapija, psihološko savjetovanje

Vrsta tretmana: Individualna, partnerska ili grupna terapija

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

Osobni kontakt telefonom ili e mailom

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

DA – online psihoterapija

WEB STRANICA

http://kbtplus.hr/

ADRESA

Ulica Vjekoslava Rosenberg-Ružića 5, Varaždin

KONTAKT

098/165-0602 (Maja Vincek Slunjski)

maja@vrtlog-centar.hr

VRSTE USLUGA

usluge logopeda i certificiranog psihoterapeuta za djecu i adolescente – individualna i grupna savjetovanja kod djece i adolescenata, savjetovanje i podrška roditeljima, obiteljska terapija

WEB STRANICA

https://www.vrtlog-centar.hr/

ADRESA

Zagrebačka 89, Varaždin (Tehnološki park)

KONTAKT

095/911-5067

info@punikrug.com

RADNO VRIJEME

Pon – pet

KORISNICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Rad s odraslim osobama

VRSTE USLUGA

Psihološko savjetovanje, gestalt psihoterapija, edukacije, EMDR terapija

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

DA

WEB STRANICA

https://www.punikrug.com/

ADRESA

Ulica Jurja Križanića 31, Varaždin

KONTAKT

095/509-1371

areanasavjetovanje@gmail.com

RADNO VRIJEME

Prema dogovoru.

KORISNICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Odrasle osobe kojima je potrebna pomoć i podrška kada se nalaze u teškim životnim situacijama. Osobe koje odluče unaprijediti kvalitetu svog življenja.

VRSTE USLUGA

Individualno savjetovanje, psihosocijalna podrška. Individualno savjetovanje i podrška za roditelje. Edukacije za stručnjake u obrazovanju.

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

Osobni kontakt telefonom ili e-mailom, pružanje usluge savjetovanja online

ADRESA

Varaždinska ulica, odvojak I, k.br. 13, Jalkovec, Varaždin

KONTAKT

kristina@psihoterapeut-vz.hr

099/211-6361

VRSTE USLUGA

terapija djece i adolescenata, savjetovanje roditelja, grupni rad sa djecom i adolescentima, edukacijska predavanja za stručnjake koji rade s djecom

WEB STRANICA

https://psihoterapeut-vz.hr/

ADRESA

I.G, Kovačića 27, Varaždin

KONTAKT

091/561-7954

RADNO VRIJEME

Prema dogovoru

KORISNICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Adolescenti i odrasle osobe – neuroze, anksioznost, napadi panike, lakši oblici depresivnosti, kao i druge problematične situacije

VRSTE USLUGA

Psihoterapija, edukacija iz područja mentalnog zdravlja i komunikacija

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

DA

ADRESA

Andrije Kačića Miošića 7, Varaždin

KONTAKT

098/538867

RADNO VRIJEME

Pon – pet, prema narudžbi

KORISNICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Odrasli i adolescenti

VRSTE USLUGA

Psihijatrijski pregled odraslih i adolescenata, savjetovanje, psihofarmakoterapija, individualna psihoanalitička psihoterapija, bračna i obiteljska psihoterapija

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

Moguća psihoterapija putem videolinka

 

ADRESA

www.signifo-terapija.com

KONTAKT

info@signifo-terapija.com ; 097/6008150

RADNO VRIJEME

PON – PET od 16,00 – 20,00 h; SUB od 8,00 – 12,00 h

KORISICI/VRSTE POTEŠKOĆA

Odrasle osobe/ anksioznost i napadaji panike, depresija, gubitak životnog smisla, žalovanje, partnerski problem, izazovi roditeljstva

VRSTE USLUGA

Individualna terapija, partnerska terapija, dnevnici/vodiči, edukacije, grupna terapija

POSTUPAK DOBIVANJA USLUGE

Neposredni kontakt na e-mail adresu ili pozivom na broj telefona. Savjetovalište je a priori online usmjereno, ali postoji I mogućnost susreta uživo.

TELEFONSKE/ONLINE USLUGE

DA – online susreti

WEB STRANICA

www.signifo-terapija.com

 

 

Ukoliko vaša ustanova/udruga pruža usluge iz područja socijalne skrbi te djeluje na području Varaždina, javite nam se kako bismo zajedno doprinijeli izgradnji mreže socijalnih usluga te dostupnosti informacija o istima.