Udruga za razvoj životnih vještina i sposobnosti obitelji i pojedinaca „Uz vas“ je u svom djelovanju usmjerena prevenciji i zaštiti od nasilja u obitelji te prevenciji problema u ponašanju djece i mladih. Provodi individualna i grupna savjetovanja, organizira stručne skupove, te superviziju zaposlenika i stručnjaka.

Udruga okuplja stručnjake (socijalni radnici, socijalni pedagozi, psiholozi i druge srodne struke) koji imaju dugogodišnje bogato iskustvo u radu s djecom i mladima u riziku, s obiteljima u kojima postoji rizik ili se već javlja nasilničko ponašanje u obitelji. Ovim iskustvom u stanju su pravovremeno uvoditi planirane promjene u funkcioniranju obitelji ili pojedinaca, te time spriječiti i pojavu nasilničkog ponašanja, ali i drugih pojava kao što su poremećaji u ponašanju, neprimjereni roditeljski postupci, zanemarivanje i zlostavljanje djece. Stručnjaci koji su članovi udruge su prepoznati stručnjaci na lokalnoj razini i imaju sagrađenu sustručnjaku mrežu podrške, što garantira da će njihovi napori i rad biti usklađen s planovima rada i naporima drugih dionika u lokalnoj zajednici. 

Važni dokumenti

Financijsko Izvješće za 2021. godinu

Plan rada za 2022. godinu

Statut 7.9.2022. godine

Službene podatke možete pronaći na: Registar Udruga

Kontaktirati nas možete na e-mail uz.vas2@gmail.com

ili putem naše Facebook stranice