U sklopu projekta KOMPA – stvaranje kulture nenasilja, u Varaždinu u prostoru IV. osnovne škole Varaždin u studenom i prosincu 2021. godine održali smo 4 radionice s djecom i njihovim roditeljima/udomiteljima/skrbnicima. Škola je izdvojila 9-ero djece koja su bila zainteresirana za uključivanje u radionicu, te je od njihovih roditelja, skrbnika dobila suglasnost za uključivanje. Isto tako su predloženi/ identificirani roditelji / skrbnici djece koja su u riziku radi uključivanja u radionicu.

Tema prve radionice bila je “Tko sam ja, sa ciljem – potaknuti otpornost djece razvojem vrijednih komunikacijskih vještina i samopouzdanja”, a održana je dana 24.11.2021. godine. U radionici je sudjelovalo šestero djece. Dio predviđenih sudionika, koji nisu došli na radionicu po dobivenim informacijama imao je sumnju na COVID-19.

Druga radionica na temu Sukobi, komunikacija i nenasilno rješavanje sukoba je održana 1.12. 2021. godine. Na radionici je bilo troje djece, budući da su neki bili u samoizolaciji ili imali Covid-19.

Treća radionica na temu Važnost prepoznavanja i verbaliziranja pozitivnih promjena u ponašanju djece održana je dana 8.12.2021. godine. Provedena je sa skrbnicom i dvoje mlt. djece, dok su ostali sudionici ispričali svoj nedolazak na radionicu zbog zdravstvenih problema.

Četvrta radionica na temu Asertivno ponašanje i konstruktivna komunikacija i temu Osvješćivanje različitih prioriteta te pridavanja važnosti iz perspektive djece naspram perspektive odraslih održana je dana 15.12.2021. godine. Na radionici su sudjelovale dvije udomiteljice, baka (skrbnica) te četvero djece.

Uključena djeca su vrlo aktivno i zainteresirano sudjelovala u ponuđenim sadržajima, te su verbalizirala svoju želju za nastavkom ovakvog oblika rada i sadržaja. Na evaluacijskim listićima na pitanje što im se najviše svidjelo, odgovaraju: naviše su mi se svidjela djeca, voditelji, razgovor, “predobra”, ” kapa do poda”. Sva djeca su sadržaj radionice u evaluacijskom listiću ocijenila kao potrebnim, te su verbalizirala svoje zadovoljstvo. Bilo je upita i o tome da li će se one organizirati u dužem periodu i sa drugom tematikom. Pedagoginja je pokazala zainteresiranost za uključivanje i drugih učenika. Svi učenici su bili aktivno uključeni u sve sadržaje.

Veliko hvala IV OŠ Varaždin na suradnji te se veselimo novim zajedničkim aktivnostima :)

received_3100614740151136
received_1067852280782307
received_1095044901430733
previous arrow
next arrow

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)